Diassist – diabetes

Ett stort problem för insulinbehandlade diabetiker är att hitta rätt insulindos. För att hitta och lösa problemet tog vi vår kunskap i signalbehandling tillsammans med vår kunskap om diabetes och sjukvård,. Hjälpmedel som utnyttjar datorkraft för att förse användaren med ännu bättre beslutsunderlag för att sköta sin diabetes.

Diassist diabetes är ett program som förenklar val av insulindos för oss diabetiker. Programmet bygger på en egenutvecklad algoritm som gör individuella analyser av en persons blodsockervärden, insulindoser, motion, matintag samt andra påverkansfaktorer. Förenklat skulle man kunna säga att Diassist är som ett mellanting mellan hur du själv gör och en autonom bukspottkörtel.

Tänk dig att du bara öppnar ett program i datorn, laddar in alla dina värden och vips, så får du flera olika rekommendationer om hur du kan justera dina insulindoser. Svårare än så ska det inte vara tycker vi. Vår vision är att göra det enklare för diabetiker och sjukvårdspersonal att justera insulindoserna och med det kunna uppnå bättre blodsockerkontroll.

Tanken med programmet är att det ska kunna användas ofta, tex varje vecka, för att justera och anpassa insulindoserna till hur behovet ser ut just nu. Detta för att kunna följa med, med doser vid tex värmebölja, menstruation och infektioner.

Just nu driver vi ett Vinnova finansierat projekt under utlysningen Innovativa start-ups. Just nu håller vi på att utvärdera verktyg på barnmottagningen i Uddevalla vid NÄL. Hör av dig om du vill höra med om projektet.

Annons